Philips Smart TV Kanal Uydu Kurulumu Bağlantı Ayarları

media 4013

Son güncelleme 10 yıl by Teknoloji Haber

Philips Smart TV HD 3D uydu kurulumu ayarları nasıl yapılır? Türksat 4A uydu arama kanalları sıralama, manuel otomatik kanal kurulumu ve güncelleme adımları.

İçerikteki başlıklar

Philips Smart TV Türksat 4A Uydu Kurulumu Kanal Arama Ayarları

Philips Smart TV Uydu kurulumu Gerekenler

Smart TV’de DVB-T ve DVB-C alımının yanı sıra dahili bir uydu DVB-S/DVB-S2 alıcısı bulunmaktadır. Uydu çanak anteni bağladığınızda dijital uydu kanallarını izleyebilirsiniz. Harici biruydu alıcısına gerek yoktur.

LNB dönüştürücüsü bir uydudan gelen sinyalleri yakalar ve çanak anten üzerindeki çubu”un sonunda bulunmaktadır. TV sinyalleri 4 farklı LNB’den alabilir.

Uydu kanalı kurulumu Doğru şekilde kurulmuş ve bağlanmış bir uydu çanak anteni ile TV’nize uydu kanalları kurabilirsiniz. Uydu çanak anteninizin düzgün biçimde ayarlandığından emin olun.

4 farklı uydudan (4 LNB) yayınlanan kanalları kurabilirsiniz. Uydu kanallarını kurmak için 1 – 5 arasındaki adımları uygulayın.

1 – Kurulum: Uydu aramak ve uydu kanallarını kurmak için h tuşuna basıp S Ayarlar’ı seçip ve OK tuşuna basın. Uydu ara’yı seçin ve OK tu!una basın. Önceden uydu
kurduysanız Kanalları yeniden kur’u seçin ve OK tuşuna basın.

2 – Bağlantı tipi: Kurmak istedi”iniz uydu sayısını seçin. TV uygun bağlantı tipini otomatik olarak ayarlar. Gerekirse, daha sonra Ayarlar’da bağlantı tipini değiştirebilirsiniz. Çanak anteninizde yalnızca bir LNB varsa, Ayarlar menüsünde Bağlantı tipi ve Bir LNB’yi seçin. 2 LNB’niz varsa DiSEqC Mini’yi, 3 veya 4 LNB’niz varsa DiSEqC 1.0’ı seçin. Ayarları kapatmak için Bitti’yi seçin.

3 – Uydu arama: Aramayı bağlatmak için Bağla’yı seçin ve OK tu!una basın. TV, kullanılabilir tüm uyduları arayacaktır. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Herhangi bir uydu bulunamazsa, uydu çanak anteni bağlantılarını ve çanak antenin konumunu kontrol edin. Gösterilen sinyal kalitesi, her zaman belirli bir uydu yayınındaki tüm kanalların kalitesini temsil etmeyebilir. Uydu arama işlemini tekrarlamak için Ara’yı seçin ve OK tuşuna basın. Bulduğunuz uydulardan memnun kalırsanız, tüm kanallarını kurabilirsiniz.

4 – Kanalları kurma: Bulduğunuz uydulardaki tüm kanalları kurmak için Kur’a basın. Kurulum, uydu ba!ına birkaç dakika veya yarım saat kadar sürebilir.

5 – Kanalları sıralama: Kurulumun sonunda, kurulan uyduya bağlı olarak, uydu kanallarınız için farklı liste sıralamaları arasında seçim yapabilirsiniz. Kurulum tamamlandığında, tüm uydu kanallarını Tümü uydu kanalları listesinde bulabilirsiniz. Kanallar türlerine göre de ayrı listelerde sıralanır. Diğer ayarlar Çoğu uydu için LNB ayarlarını değiştirmenize gerek yoktur, ancak C bandındaki belirli bir uyduyu arıyorsanız, bu uydu için kullandığınız LNB’yi C Bandı LNB’ye ayarlamanız gerekir. Veya uzman bir kullanıcıysanız, kullandığınız LNB’ler için Özel ayarına ihtiyacınız olabilir. Uydu ve kanal aramayı hızlandırmak için Frekans tarama hızını 10 MHz’e ayarlayın. Kapsamlı bir arama yapmak için hızı 2 MHz’e ayarlayın (Türk uyduları için önerilir).

Turksat 4A Uydu Kurulumu 

  • Türksat 4A Frekans: 11844  Sembol Oranı: 2222  Polarizasyon: V (Dikey)  Şebeke Arama: Açık yapıp kanal aramayı başlatınız.

Sıfırlama Yapmış olduğunuz ayarların neler olduğunu unutabilirsiniz. Uydu kurulum ayarlarını fabrika ayarlarına sıfırlamak için, Ayarlar altındaki Sıfırla’yı seçin ve OK tu!una basın.

Manuel kurulum Otomatik kanal kurulum işlemi, bir aktarıcıdan gelen belirli bir kanal veya kanalları kaçırmış olabilir. Sinyal alım testi ile bir aktarıcı ekleyebilirsiniz. L Liste’de Manuel kurulum’u bulup okuyun.

Philips Smart TV Türksat 4A Uydu Kurulumu Kanal Arama Ayarları

Çanak anten bağlantısı: L Liste’de Çanak anten kablosu’nu bulup okuyabilirsiniz. Bu TV’deki önceden ayarlanmış L Liste > Teknik özellikler > Güç ve alım. Uydu yayını izleme / Uydu kurulumu

Uydu ekleme: Uydu kanalları önceden kurulmuşsa, kuruluma bir uydu daha ekleyebilirsiniz. 4 farklı uydudan (4 LNB) gelen yayına ait kanalları kurabilirsiniz.
1 – Bağlantı tipi: Uydu eklemeden önce Bağlantı tipi ayarını kontrol edin. Tek ayarı yalnızca bir LNB, DiSEqC Mini ayarı yalnızca 2 LNB ve DiSEqC 1.0 ayarı 3 veya 4 LNB alabilir.
ilk olarak Bağlantı tipini kontrol etmek için h tuşuna basıp S Ayarlar’ı seçin ve OK tuşuna basın.

Uydu ara > Kanalları yeniden kur > Ayarlar’ı seçin ve OK tuşuna basın. Bağlantı tipi’ni seçin ve kurmak istediğiniz uydu sayısı için gereken ayarı seçin. Ayarları kapatmak için Bitti’yi seçin. Kanalları Yeniden kurmak için b tuşuna basın.

2 – Uydu ekleme: Uydu eklemek için h tu!una basıp S Ayarlar’ı seçin ve OK tuşuna basın. Uydu ara > Uydu ekle’yi seçin ve OK tu!una basın. TV ilk boş LNB’den uydu arayacaktır. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Herhangi bir uydu bulunamazsa, anten bağlantılarını ve çanak antenin konumunu kontrol edin. Ara veya Sonraki LNB’yi seçin. Boş LNB yoksa önce bir uyduyu kaldırabilirsiniz. Aşağıdaki Uydu kaldırma bölümünü okuyun.

3 – Kanalları kurma: Eklenen uydudan memnunsanız, kanalları kurabilirsiniz. Tüm kanalları kurmak için Kur’a basın. Kurulum birkaç dakika sürebilir.

4 – Uydu kaldırma: Uyduyu kaldırmak için h tuşuna basıp S Ayarlar’ı seçin ve OK tu!una basın. Uydu ara > Uydu kaldır’ı seçin ve OK tuşuna basın. Kaldırmak istediğiniz uyduyu seçin ve OK tuşuna basın. Onaylamak için Evet’i seçin ve OK tu!una basın. Uydu ve kanalları kurulumdan kaldırılır.

Kanal güncelleme: Uydu kanallarını güncelleme TV, kurulan bütün kanalları çe!itli kanal listelerine yerleştirir. Dijital kanallar alıyorsanız, TV’yi listeyi yeni kanallarla otomatik
olarak güncelleyecek biçimde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca kanal listesi güncellemesini kendiniz de başlatabilirsiniz.

Otomatik kanal güncelleme: TV, günde bir kez, sabah saat 4’te, kanalları günceller ve yeni kanalları Tümü kanal listesinde, ilgili kanal listesinde ve Yeni kanallar listesinde kaydeder. Geliş sinyali olmayan kanal konumları kaldırılır. Yeni veya kaldırılan kanallar ile ilgili olarak açılış sırasında TV’de bir mesaj görüntülenir. Kanalların otomatik olarak güncellenmesi için TV’nin bekleme modunda olması gerekir. Açılıştaki mesajı kapatmak için h tu!una basıp S Ayarlar’ı seçin ve OK tu!una basın.

Kanal ayarları > Kanal kurulumu > Kanal güncelleme mesajı’nı ve Kapalı’yı seçin. Otomatik kanal güncellemeyi kapatmak için h tuşuna basıp S Ayarlar’ı seçin ve OK tuşuna basın.
Kanal ayarları > Kanal kurulumu > Otomatik kanal güncelleme’yi ve Kapalı’yı seçin.

Kanal güncellemesi başlatma: Güncellemeyi kendiniz ba!latmak için h tuşuna basıp S Ayarlar’ı seçin ve OK tu!una basın. Kanal ara’yı seçin ve OK tu!una basın. Ekrandaki talimatları
uygulayın. Güncelleme birkaç dakika sürebilir.

Yeni eklenen kanallar: Otomatik kanal güncellemesiyle eklenen yeni kanallar Yeni kanal listesinde kolayca bulunabilir. Aynı yeni kanallar Tümü veya Radyo kanal listelerine de kaydedilir.Yeni kanallar, favori olarak işaretlemedi”iniz veya herhangi bir ayarlama yapmadığınız sürece Yeni kanal listesinde tutulur.

Son Güncelleme: 28.04.2017 16:09