Hukuka aykırılık bildirimi

Hukuka aykirilik bildirimi

Teknoloji haber, yasalara ve hukuka saygılıdır ve aynı zamanda kamunun, iş ortaklarının ve üçüncü kişilerin fikri sınai haklarına ve kişilik haklarına da saygı gösterir.

Teknoloji haber, üyeleri ve kullanıcıları tarafından oluşturulan içerikler açısından 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”da tanımlanan bir “yer sağlayıcı”dır. Ayrıca, kendi ürettiği içeriklerle ilgili olarak “içerik sağlayıcı” olarak faaliyet gösterir.

Teknoloji haber’ in kullanıcıları ve üyeleri tarafından oluşturulan içeriklerin hukuka aykırı olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bununla birlikte, hukuka aykırı içerikler veya üçüncü kişilerin haklarının ihlal edildiği düşünülen içeriklerle ilgili olarak “UYAR ve KALDIR” yöntemini benimsemiştir.

Teknoloji haber’ de yer alan bazı içeriklerin kişilik haklarını, fikri ve sınai hakları ihlal ettiği iddia eden gerçek veya tüzel kişiler, ilgili hak sahipleri veya meslek birlikleri şu bilgileri içeren bir talep yazısını [email protected] adresine iletebilirler:

  • İhlal eden içeriğin URL adresi ve içeriğin konusu,
  • Gerçek kişiler için kimlik belgesi, tüzel kişiler için oda kayıt belgesi, meslek birlikleri için yetkili kişinin imzalı talep yazısı,
  • Vekaletle işlem yapma yetkisi kullanılıyorsa vekaletname,
  • Fikri ve sınai haklara ilişkin taleplerde hak sahibi olduğunu gösteren belge,
  • Açık ad/ünvan ve iletişim adresi.

Bu talepler Teknoloji haber’ in hukuk servisi tarafından incelenecek, gerekli görülmesi halinde ihlal eden içerikler en kısa sürede sitemizden kaldırılacak ve ilgili kişiye bilgi verilecektir.