Yurtdışı Telefon Getirme Harcı | TeknolojiHaber.net

 

Geçtiğimiz Cuma günü yürürlüğe giren yeni harç uygulaması ile birlikte artık yurtdışından getirilen cep telefonları için 100 TL harç ödeyeceğiz.

BTK’nın bilgilendirmesine göre, bugün itibarı ile başlamış tekrardan.

Özetlenecek olursa:

Artık yurtdışından telefon alacak olursanız ilk olarak vergi dairelerine gidip 100 TL harç bedeli yatırmak zorundasınız. Oradan aldığınız makbuzun aslı ile de kayıt merkezlerine gidip kaydınızı yaptıracaksınız.

Bu arada ola ki merak edenler vardır, abone kayıt merkezlerinin harç bedeli alma yetkileri yok doğal olarak. Haliyle ilk olarak muhakkak vergi dairesine gitmeniz gerekli.

İşte BTK’nın yaptığı o açıklama:
15.06.2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 20 nci maddesi ve Kanunun Yürürlük maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı’nca bugünden itibaren yurtdışından getirilen cihazların elektronik kimlik bilgisinin (IMEI) kayıt altına alınması işleminden önce 100 TL harç bedeli yatırılması ve kayıt işlemi sırasında bu belgenin aranması ve harç ödenmeden kayıt işlemi yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda 15.06.2012 tarihi itibariyle yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cihazların kayıt işlemi için başvuruda bulunulmadan önce pasaport sahibi olan kişiler tarafından 100 TL harç bedeli yatırılması ve abone kayıt merkezlerine pasaportun yanı sıra harç ödendiğini gösterir belgenin aslı ile birlikte başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Abone kayıt merkezleri tarafından yapılan ve Kurumumuzca onaylanan elektronik kimlik bilgisine (IMEI) haiz cihazların kayıt işlemi, Maliye Bakanlığı tarafından harç işleminin yatırılmasına ilişkin Tebliğ yayımlanıncaya kadar durdurulmuştur.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Post to Twitter